23 Şubat 2013 Cumartesi

Ağır ve Tehlikeli İşler Eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok önemli duruyu: Yeni kurs açılmayacak

13 Şubat 2013 tarihinde, Ağır ve Tehlikeli İşler eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok önemli duruyu yapıldı. Buna göre; "...Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği´nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Ağır ve Tehlikeli İşlere yönelik yeni kurs açılmayacak, yeni müracaatlar kabul edilmeyecek, bu tarihten önce açılmış olanlar devam ettirilecek ve tamamlanacaktır."

Yazıya ulaşmak için;

17 Şubat 2013 Pazar

Çalışma Bakanlığı'ndan (işe giriş) Sağlık Raporları ile ilgili duyuru

Çalışma Bakanlığı'ndan (işe giriş) Sağlık Raporları ile ilgili duyuru yapıldı. İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu herüz bulunmayan işyerleri için bu duyuru önem taşıyor. Buna göre;

"...Bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için 5 inci maddedeki “sağlık raporlarının” kademeli geçiş süresi boyunca işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle kamuoyunda sağlık raporları ile ilgili tereddüt hasıl olmuştur. Diğer yandan Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün görünmemektedir.Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir".

14 Şubat 2013 Perşembe