23 Ocak 2015 Cuma

ÇALIŞANDAN SAVUNMA NASIL İSTENMELİ ?İş Sözleşmesinin işçinin davranışları ve yeterliliği nedeniyle feshinde İş Kanunumuz işçiden savunma alınmasını temel bir koşul olarak öngörmüş bulunmakta. Ancak zaman zaman uygulamacıların savunma istemi konusunda çelişkiye düştüklerini görüyoruz. İşçiden savunma nasıl istenmeli? Bu konuyu Yargıtayın “ilke kararları” dikkate alınarak yanıtlamak isabetli olur: Yargıtaya göre, işçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şart. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur (3.11.2011, 9. Hukuk Dairesi). İK uygulamacılarının Yüksek Mahkemenin bu formülünü dikkatle takip etmelerinde büyük yarar görüyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder