12 Mayıs 2014 Pazartesi

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ: 16 YAŞ AYIRIMI KALDIRILDI


Asgari Ücret Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile (Değ. R.G:19.04.2014/Sayı: 28977) 16 yaş farklılığı kaldırıldı. Artık işçinin yaşına bakılmaksızın asgari ücret eşit olarak uygulanacak. 

Yönetmelik ile değiştirilen maddeler aşağıdaki şekilde;Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

f) (Değ. R.G:19.04.2014/28977) İşkolu:18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesi gereğince 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkollarını,

(Eski metin: f) İşkolu: 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 ıncı maddesi gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğünde belirtilen işkollarını,)Ücrette Eşitlik İlkesi

Madde 5  Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
(Eski metin: Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.)
Ücretin Belirlenmesi

Madde 6 — Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar

Madde 7 — (Değ. R.G:19.04.2014/28977)  Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.

(Eski metin: Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder