20 Mayıs 2014 Salı

YARGITAYA GÖRE İŞ KAZALARI ARTIK "KAÇINILMAZ" DEĞİL!


YARGITAYIN DEĞİŞEN ÇİZGİSİ: KAÇINILMAZLIĞIN SORGULANMASI


"...dosyadaki kayıt ve belgelerden olay, davacının davalı Şirkete ait Armutlu İnşaatlarında kalıpçı ustası olarak çalışırken duvar üzerine tabiyenin hazırlanması için beton çivisi çakarken çivinin başının kırılarak sol gözüne isabet etmesi sonucu sol gözünün yaralanması şeklinde olmuştur. Alınan 1. makine mühendisi iş güvenliği uzmanı raporunda olayın kötü tesadüf sonucu olduğu %100 oranında kaçınılmazlık bulunduğu rapor edilmişse de bu raporun iş güvenliği yasanının 77. maddesine uygun olduğu söylenemez. Bu raporda işverenin kusurunun olup olmadığı yeterince araştırılıp ortaya konmamıştır. Bu nedenle İş Güvenliği Yasasının 77. maddesinde uygun olarak konularında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetince kusur raporu alınarak verilen raporu dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirerek sonucuna göre karar verilmelidir."

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 01.12.2008,  E: 2008/5624 K: 2008/18632 

2 yorum:

  1. Yargıtay bu görüşünü bir çok kararında da devam ettiriyor. Örneğin; "...Günümüz teknolojisinde bir takım olayların sonuçlarının kısmen kaçınılmazlık/kötü rastlantılarla açıklanması, alınabilecek: önlemler düşünüldüğünde olanaksızdır. Kaçınılmazlık/kötü rastlantı olarak adlandırılan olguların birçoğunun temelinde insan yanılgı ve savsamaları, özen eksikliği bulunduğu bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki, her birey, zararlı sonuçların önlenmesi için durum ve koşulların kendisine yüklediği özen ve dikkat yükümünü göstermek zorundadır. Öngörülebilir sonuçlar karşısında kaçınılmazlık/kötü rastlantı yönünde değerlendirme yapılamaz. Bu açıklamalar ışığı altında inceleme konusu dava değerlendirildiğinde, dava konusu iş kazasında kaçınılmazlıktan bahsedebilmek mümkün değildir” (Y. 10. HD., 07.04.2011, Esas Numarası: 2009/15550 Karar Numarası: 2011/4961, www.legalbank.net)

    YanıtlaSil
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB Hizmetleri için http://www.kadro-osgb.com/

    YanıtlaSil